Rinkos tyrimai
 

rinkos tyrimai

viešosios nuomonės tyrimai

Tel.: 86 16 131 55     I-V 9:00-18:00

 
     
   
  Naujienos  
  Verslo plano rengimas  
  Apie rinkos tyrimus  
  Tyrimų sritys  
  Klientų zona  
  Kontaktai  
  ES parama  
  Viešosios nuomonės tyrimai  
 
 
 
       
 
 

ES parama

 Konsultacinės įmonės UAB „VERSLO VALDYMAS“ procesų optimizavimas diegiant specializuotą verslo valdymo sistemą.


UAB „VERSLO VALDYMAS“ 2011 m. birželio mėn. 8 d. pasirašė projekto „Įmonės procesus optimizuojančios verslo valdymo sistemos kūrimas ir diegimas verslo konsultacijų įmonėje UAB „VERSLO VALDYMAS“, projekto kodas Nr. VP2-2.1-ŪM-02-K-02-204, finansavimo ir administravimo sutartį, finansuojamą 2007-2013 metų „Ekonomikos augimo veiksmų programos „Verslo produktyvumo didinimas ir aplinkos verslui gerinimas“ priemonę „E-verslas LT“.
    Pagrindinis projekto tikslas – diegiant specializuotą verslo valdymo sistemą didinti įmonės produktyvumą. Įgyvendinat Projektą įdiegta specializuota verslo valdymo sistema, su paslaugų teikimu susijusių verslo operacijų atlikimu ir veiklos organizavimo procesų optimizavimui. Kurie leis padidinti įmonės produktyvumą bei  sudarantys palankias sąlygas įmonės darbo našumui, eksportui ir konkurencingumui didėti.
    Projekto finansavimas – Projektui įgyvendinti skiriama 39 000 Lt iš Europos Sąjungos struktūrinių fondų (Europos regioninės plėtros fondo) lėšų.
Projekto įgyvendinimo laikotarpis – 2011 metų liepos mėn. 2012 m. sausio mėn.

UAB „VERSLO VALDYMAS“
Laisvės pr. 60, Vilnius
info@market-research.lt 
 

2011-2019 © rinkos ir viesosios nuomones tyrimai